Евелина Павлова





Евелина Павлова е един от любимите гласове на радио FM+, водеща е на епизодите в Индонезия, на о-вите Бали и Ява.