Бъдещи епизодиОт планините до джунглата - Перу


За първи път в живота си чухме за животното алпака! За първи път стъпихме в истинската дъждовна гора! Всеки божи ден ни се случваха неща "за първи път"! Как да не тръгнеш нанякъде пак!?